Tietosuojaseloste

EU:n tietosuojaasetus (GDPR) tulee voimaan koko EU:n alueella, niin myös Suomessa 25.5.2018.
Suomen Puukkoseura ry:ssä on valmistauduttu asetuksen soveltamiseen laatimalla asetuksen vaatimat Tietosuojaseloste sekä selosteen sen käsittelytoimista. Liitteenä oleva Tietosuojaseloste vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Voit ladata tietosuojaselosteen tästä